← TÜM ÜRÜNLER
Fotosentez Aktivatörü

BIOCAL

BioCAL CO₂ içeriğinden dolayı yapraktan sisleme yöntemi ile uygulandığında bitkilerin fotosentez etkinliğini yükseltir, enzim aktivitesini ve bağışıklık sistemini arttırarak bitkinin sağlığını ve verimliliğini düzenler. Tüm bitkilerde verim ve kaliteyi arttırır. Genç ve yeni sürgün oluşumunu destekler.

Canlı destek sadece mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir.
Bu ürün T.C. Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından ruhsatlanmıştır.

Ürün İçeriği

%40 Ca

%16 SiO2

Kullanım Zamanı

Fotosentez ihtiyacının maximum istenildiği durumlarda ve kalsiyum ihtiyacı gereksinimlerinde

Minerallerin TMA (Tribomekanik Aktifleştirme) Adıyla anılan nano-teknolojik bir yöntem kullanılarak işlenmesiyle üretilen , 0.1 µm - 2µm düzeyinde mikro taneciklere sahip , nano-teknolojik aktivasyon sağlayan yaprak gübresidir.

BioCAL gübresinin partikülleri çok küçüktür ( 0.1 µm- 2 µm), dolayısı ile bitkiler tarafından kolaylıkla emilebilir. Yapraklar içerisinde BioCAL partikülleri parçalanır ve partiküller içerisindeki CO₂ serbest kalır. Ayrıca diğer besin maddeleri de açığa çıkar. Normal havadaki düşük CO₂ içeriği (%0.03) çoğu tarımsal üretimde optimum fotosentez seviyesinin yakalanmasını engeller. Uygun sıcaklık koşulları altında yeterli besin elementi ve su takviyesi ile maksimum seviyedeki fotosentez yaklaşık %0.1 CO₂ seviyesinde gerçekleşir.

BIOCAL’ IN UYGULAMA İÇİN HAZIRLANMASI

  1. BioCAL solüsyonu hazırlanırken kullanılacak suyun sıcaklığı bitkinin sıcaklığının hemen aynı derecelerde olması daha etkili sonuç verir.
  2. Bitki besleme içim yapılacak gübreleme uygulamalarının BioCAL uygulamasından önce yapılması BioCAL’in etkinliğini artırır.
  3. Akşamüzeri yapılacak BioCAL uygulamaları günün diğer saatlerinde yapılanlardan daha etkindir.
  4. BioCAL uygulamalarında en etkili sonuç BioCAL dozunun 2-5 g/litre aralığında yapılması ile sağlanır. BioCAL’in tekrarlamalı uygulamaları günün diğer saatlerinde yapılanlardan daha etkindir.
  5. BioCAL solüsyonu hazırlanışı; BioCAL suda ıslatılıp her 5 dakikada bir karıştırma işlemi tekrarlanarak 15-20 dakika sonra uygulama yapılması daha etkili sonuç sağlar.
  6. BioCAL’in her türlü kimyasal ilaçlar ve bitki besleme solüsyonları ile karıştırılması etkisini azaltmaz.
  7. BioCAL ‘in bitkiye girişi için bitkinin aktif büyümede olması gerekmez.
  8. Uygulamada 1mm’den daha küçük damla çapı oluşturan ilaçlama aletlerinin kullanımı BioCAL’in etkinliğini artırır.
  9. BioCAL uygulandığı bitkilerde bitki besleme maksadıyla kullanılacak gübreleme gereksinimini azaltır.

TOHUMLARDA BİOCAL UYGULAMASI

BioCAL her türlü tohum çimlenme gücünü artırır. Tohumları biyotik ve abiyotik streslere karşı dirençli kılar. BioCAL tohumların çimlenme gücünü artırma maksadıyla kullanımında tohum suda ıslatılır, BioCAL içerisine nemli halde konulup karıştırıldıktan sonra tohum yatağına atılır.
Bu uygulama çimlenme gücünü artırma etkisinin yanı sıra tohumu bakteri, mantar ve böcek saldırılarından korur.

ISI STRESLERİNE KARŞI BİOCAL UYGULAMASI

BioCAL bitkileri sıcak ve soğuk ısı streslerine karşı daha dirençli kılar. Sıcak ve çok sıcak günlerde fotosentez depresyonu oluşumunu giderir ve bitkinin tüm gün boyu maksimum fotosentez yapmasını sağlar. Su kayıplarını en düşük düzeyde tutarak bitki gelişimini teşvik eder. Özellikle dona dayanımı artırma maksadıyla kullanmada sonbaharda yaprak dökümünden sonra %0.5 dozunda (litreye 5 gram) yapılacak uygulama hücre içerisinde kuru madde oranını artırarak hücre düzeyinde daha az su bulunmasını sağlar. Aynı zamanda hücre içerisinde iyon konsantrasyonunu yükseltmek suretiyle üşüme ve donmaya karşı direnci bitki direncini artırır.

ERKENCİLİĞİ TEŞVİK ETMEK ÜZERE BİOCAL UYGULAMASI

Erkenci türlerde daha erken hasat için tomurcukların patlamasından itibaren 15-20 gün aralıkla yapılacak %0.5 dozunda BioCAL uygulamaları ile hasat yaklaşık 7-10 gün öne alınabilir. Serada tüm sebze türleri , üzüm , çağla erik , badem gibi erkenciliğin çok önemli olduğu türlerde 7-10 günlük erkencilik pazarda avantaj sağlar. Yaprağını döken meyve türlerinde sonbaharda yaprak dökümünden önce %0.5 dozunda bir defa yapılacak BioCAL uygulaması erken uyanmayı sağlar. Bu ürünlerde özellikle erken ilkbaharda don riskinin olduğu üretim alanlarında tomurcukların patlamasından hemen önce %0.5 dozunda BioCAL uygulaması erken dönemde don ve/veya üşümeye karşı bitki direncini artırır.

MEYVE KALİTESİNİ ARTIRMAK ÜZERE BİOCAL UYGULAMASI

BioCAL meyvelerde suda çözünen kuru madde miktarını (Brix) yaklaşık %2 düzeyinde yükseltir.meyve iriliğini ve kalitesini artırır. Bu sayede özellikle hipermarket zincirleri tarafından pazarlamak üzere ürün seçiminde tüm bahçe ürünlerde Brix değeri ile diğer bazı analiz değerlerinin kalite unsuru olarak öngörülmesi nedeniyle üreticinin ürününü seçkin pazarlara sunma fırsatını doğurur. Salçalık domates, konserveye işlenecek meyve ve sebze türleri gibi sanayide kullanılacak ürünlerde %2 daha yüksek Brix değerine sahip ürünler işleme randımanı ve nihai ürün kalitesini yükseltir. Meyve türlerinde kabuk dokusunu daha sıkı hale getirir, hasada yakın yağışlara bağlı meyve çatlamalarını önler, meyve yapısını daha iyi hale getirir , meyve özgül ağırlığını artırır, meyvenin parlaklığını ve albenisini artırır, pazarlanabilir meyve oranını yükseltir. Meyveden su kaybını azaltır , su stresine bağlı meyve dökümleri ile meyve kabuğunu çatlamalarını önler. Meyvenin raf ömrü ve depolanabilme süresinin artırır. Depoda fizyolojik zararlanmaların ortaya çıkışını engeller. Tüm meyve ve sebze türlerinde meyve iriliğini ve birim alana verimi artırır.

AÇIKTA VE ÖRTÜ ALTINDA SEBZE ÜRETİMİNDE ÜRÜN MİKTAR VE KALİTESİNİ ARTIRMA MAKSADIYLA BİOCAL UYGULAMASI

Fide döneminde %0.2’lik solüsyon halinde yapılacak 5-10 gün aralıklarla tekrarlamalı BioCAL uygulamaları fide gelişmesi ve kalitesini artırır, Fide dikiminden hemen sonra %0.5 ‘lik solüsyon halinde yapılacak 15-20 gün aralıklarla tekrarlamalı BioCAL uygulamaları sebzelerde fide dikiminden itibaren ürüne yatma süresini kısaltır. Meyvelerde suda çözünen kuru madde miktarını (Brix) yaklaşık %2 düzeyinde yükseltir. Meyve iriliğini ve kalitesini artırır , ürünün hipermarket zincirlerinde pazarlama fırsatı sağlar. Sanayide kullanılacak sebzelerde %2 daha yüksek Brix değeri işleme randımanı ve nihai ürün kalitesini yükseltir. Yeşil sebzelerde ürün kalitesini , miktarını , özgül ağırlığını , ürünün tat ve aroma bileşenlerini artırır , birim alana verimi yükseltir , pazarlanabilir ürün miktarını artırır. Hastalık ve zararlılara daha fazla direnç sağlar.

MEYVE AĞAÇLARI VE SÜS BİTKİ TÜRLERİNDE ZARAR GÖREN BİTKİNİN ONARILMASI MAKSADIYLA BİOCAL UYGULAMASI

Yanma sonucu taç kısmı zarar görmüş ancak kök kısmı canlı ağaç türlerinde bitki gövdesine %0.5 dozunda yapıalacak BioCAL uygulamaları bitkinin kendisini çok daha kısa sürede onarmasını sağlar. Çok şiddetli budanmış meyve ağaçları ile süs bitki türlerinde bitki gövdesine %0.5 dozunda yapılacak BioCAL uygulamaları bitkinin kendisini çok daha kısa sürede onarmaları ve yeniden genç sürgünler oluşturmalarını ve ürün vermeye yönelmelerini sağlar.

SÜS BİTKİLERİ ,BAĞ MEYVE TÜRLERİNDE FİDAN ÜRETİMİ İLE GENÇ BİTKİ GELİŞMESİNİN UYARILMASI AMACIYLA BİOCAL UYGULAMASI

Tohumdan çöğür üretiminde suda ıslatılan tohumların BioCAL içerisine konulup karıştırıldıktan sonra tohum yatağına atılması şeklinde yapılan uygulama tohum çimlenmesini ve genç bitkilerin gelişmesini uyarır, erkenden aşılanabilir gelişme düzeyine erişmeleri sağlanır. Yeşil çeliklerle çoğaltılan bitki türlerinde oksin uygulanmış ve/veya uygulanmadan köklendirme ortamına dikilmiş yeşil çelikler %2‘lik solüsyon halinde günaşırı yapılacak uygulamalar çeliklerde köklenmeyi ve fidan gelişmesini teşvik eder, fidan randımanı ve kalitesini yükseltir. Odunlaşmış çeliklerle çoğaltılan bitki türlerinde suda ıslatılan çeliklerin BioCAL içerisine konulup karıştırıldıktan sonra köklendirme ortamına dikilmesi şeklinde yapılan uygulama çeliklerde köklenmeyi teşvik ettiği gibi tomurcukların uyanmasını takiben %0.5 ‘lik solüsyon halinde yapılacak uygulamalar fidan gelişmesini teşvik eder. Fidan randımanı ve kalitesini yükseltir. Dikimde fidan köklerine bitki başına 1 gram kadar toz halinde köklere yapılan BioCAL uygulaması yeni dikilen fidanların tutma başarısını artırır, kök gelişimini teşvik eder. Tomurcukların uyanmasını takiben %0.5’lik solüsyon halinde yapılacak uygulamalar fidan tacının gelişimini artırır. Bu şekilde tekrarlanan uygulamalar bağ ve meyve türlerinde gençlik dönemini kısaltır, fidanın erkenden çiçek tomurcuğu oluşturması ve ürüne yatmasını teşvik eder.

No items found.
Fatih KURAL
Satış Temsilcisi

Diğer Ürünler