tr en
ebulten

ugur

Mikrobiyal Preparatları Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Öncelikle, mikrobiyal preparatlar hastalıklar ile mücadelede koruma esasına dayalı olarak hastalık yönetiminde tercih edilmelidir.

2. Tedavi edici mikrobiyal preparatlar ise hastalık bulaşmasının çok fazla yoğun olmadığı evrelerde uygulanmalıdır. Bulaşmanın çok yoğun olduğu zamanlarda ise kimyasal ilaçlar ile kombinasyon halinde ya da peş peşe uygulamalar şeklinde tercih edilmelidir.

3. Mikrobiyal preparatların zararlılara karşı kullanımında ise, zararlının ilaçlara en hassas olduğu biyolojik dönem (yumurta, larva, pupa vs.) seçilmelidir.

4. Mikrobiyal preparatlar genellikle kontakt (temas) etkili olduğundan, ilaçlama sırasında bitki yüzeyi tamamen kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır.

5. Hastalıklar ile mücadelede kullanılan mikrobiyal preparatlar hastalığın yaygınlık gösterdiği bölgede yoğun olarak uygulanmalıdır. Yaprak altında spor oluşturan fungal hasatlıklar ile mücadelede uygulamalar yaprak altında yoğunlaşmalıdır.

6. Kök hastalıkları ile mücadelede ise kök bölgesindeki organik madde kapsamı önem taşımaktadır. Organik maddenin az olduğu üretim toprağına uygulamalar ile birlikte organik madde içeriği yüksek başka ürünler ile destek verilmelidir.

7. Zararlılar ile mücadelede kullanılan mikrobiyal preparatlar, zararlının daha fazla yoğunluk gösterdiği bölgelere uygulanmalıdır. Örneğin; beyazsinek, kırmızıörümcek gibi zararlılar daha çok yaprak altında bulunduğundan uygulama sırasında yaprak altlarının iyice ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. Tripsler ise taze sürgün ve çiçekleri tercih ettiğinden uygulamalar sürgün ve çiçekleri tamamen kaplayacak şekilde yapılmalıdır.

8. Bitki üst aksamından uygulanan mikrobiyal preparatların etkinliklerinin arttırılması için uygun yayıcı-yapıştırıcıların kullanılması büyük fayda sağlamaktadır. Uygun olmayan yayıcı-yapıştırıcılar ise etkinliği düşürmektedir. Etkinliğin arttırılması için organik yayıcı-yapıştırıcılar tercih edilmelidir (Örneğin; Biostick).

9. Mikrobiyal preparatlar genel itibari ile güneş ışınlarından zarar görmektedir. Bu nedenle uygulamaların akşamüzeri, gün batımında yapılmasında fayda vardır.

10. Toprak ve üst aksam uygulamalarında organik madde içeriği yüksek preparatlar, aminoasit, deniz yosunu gibi bitki gelişimini destekleyici ürünlerin mikrobiyal preparatların etkinliğini arttırıcı etkisi gözlenmiştir.

11. Mikrobiyal preparatların uygulamaları sırasında kullanılacak alet-ekipman temizliğine dikkat edilmelidir. Daha önce yapılan kimyasal ilaç (fungusit, herbisit, bakır ve bakır içerikli karşımlar) uygulamaları ilaçlama tankında bulaşıklık bırakmış ise, tank iyice temizlendikten sonra uygulama yapılmalıdır.

12. Yüksek basınçlı pülverizatör/atomizör kullanılmamalıdır. Uygulama basıncı 2000 kPa/300 psi/20 bar’ı geçmemelidir.

13. Mikrobiyal preparatlarda koruma, kök bölgesi ve bitki üst aksamındaki faydalı mikroorganizma oranının arttırılması ile patojenlere karşı oluşacak rekabet ortamı sayesinde artmaktadır.

14. Uygulama sırasında hava sıcaklığının 14-30oC olmasına dikkat edilmelidir.

15. Bir defada tüm ilaç paketi kullanılmalıdır.

16. İlaç, uniform bir şekilde hedef yüzeye uygulanmalıdır.

17. Uygulama süresince mikrobiyal ilaçlar sürekli olarak karıştırılmalıdır. Bu yüzden, tank içerisinde karıştırıcıya sahip ilaçlama alet/ekipmanları tercih edilmelidir.